Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 09:54

Σε κανονική λειτουργία από σήμερα. Ανακοίνωση ΕΦΟΑ

Δημοσιεύτηκε, πριν μια ώρα,  η ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465/31.05.2020 (ΦΕΚ 2087 Β/ 31.3.2020).

Το  Άρθρο 16 που αφορά στους κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων προβλέπει οτι: 1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη αναγκών προπόνησης, ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) και αθλούμενους, με τους όρους και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα. 2. Από 6.6.2020 επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων. 3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.

Η ανωτέρω ΚΥΑ πρέπει να συνδυαστεί με την γενικότερου ενδιαφέροντος ΚΥΑ με αριθμό 33464/23.05.2020 (ΦΕΚ 2096 Β/30.5.2020), που αφορά μεταξύ άλλων στη λειτουργία από 1.6.2020 των κυλικείων αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56.29.20.02). Κατ’ επέκταση θα λειτουργήσουν και τα αποδυτήρια με κάθε επιφύλαξη των ΚΥΑ και των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, συνδυαστικά και με τις προηγούμενες εκδοθείσες ΚΥΑ και με την ΚΥΑ, επιτρέπεται η είσοδος στα ανοιχτά γήπεδα τένις των μικρότερων ηλικιακών κατηγοριών, αλλά και η Διοργάνωση Αγώνων.

Η γεωμετρία των ανοιχτών γηπέδων Τένις επιτρέπει την προπόνηση σε γκρουπ, μέχρι και 10 αθλούμενων/γήπεδο, συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή, πάντα με την τήρηση των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων που έχουν εγκριθεί.

Η γεωμετρία των ανοιχτών γηπέδων Beach Tennis  επιτρέπει τη λειτουργία τους σε πλήρη κανονικότητα, πλην Αγώνων, για τους οποίους θα ανακοινωθούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Η γεωμετρία των κλειστών γηπέδων Τοιχοσφαίρισης (Squash)  επιτρέπει τη λειτουργία τους σε πλήρη κανονικότητα, πλην Αγώνων, για τους οποίους θα ανακοινωθούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Η γεωμετρία των γηπέδων Υαλοσφαίρισης (Padel Tennis) επιτρέπει τη λειτουργία τους σε πλήρη κανονικότητα, πλην Αγώνων, για τους οποίους θα ανακοινωθούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Η γεωμετρία των γηπέδων Ξυλορακέτας (Beach Racket)  επιτρέπει τη λειτουργία τους σε πλήρη κανονικότητα, πλην Αγώνων, για τους οποίους θα ανακοινωθούν τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα.

Επιτρέπεται επίσης η τέλεση Αγώνων, για τους οποίους ετοιμάζονται τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, χωρίς τη παρουσία θεατών. Οι γονείς των Αθλητών/τριών θεωρούνται θεατές και συνεπώς απαγορεύεται η είσοδός τους σε κάθε εγκατάσταση των Σωματείων-Μελών της ΕΦΟΑ.

Για το Αγωνιστικό Πρόγραμμα, θα γίνουν συναντήσεις όλων των υπευθύνων μερών της ΕΦΟΑ για την υλοποίησή του και τη βέλτιστη λειτουργία του, σε σχέση με τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα που είναι υπό έκδοση.

Ο χρονικός ορίζοντας τέλεσης Αγώνων θα καθοριστεί σε συνεργασία και με τους Υπερκείμενους Διεθνείς Φορείς, όπως οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδίες Τένις.

Ο Πρόεδρος της ΕΦΟΑ κ. Σπύρος Ζαννιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Δ.Σ. της ΕΦΟΑ, η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων και εγώ προσωπικά αισθανόμαστε πολύ πιο ήρεμοι όταν το Άθλημά μας επανέρχεται στη κανονικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρη την Οικογένεια του Τένις, για την υπεύθυνη στάση που τήρησε τους τελευταίους μήνες, η οποία αναγνωρίζεται με εμπιστοσύνη από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει και θα πρέπει να συνεχίσουμε όλοι μας, με σύνεση και υπευθυνότητα. Είμαι βέβαιος ότι, αποκτήσαμε εμπειρίες και θα προχωρήσουμε με την ίδια υπευθυνότητα  ως το «τέλος» του κορωνοΐού.»

Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α.

01.06.2020

Διαβάστηκε 1474 φορές